Çevre Bilinci

Üzerinde durduğumuz toprak, teneffüs ettiğimiz hava, dokunduğumuz, baktığımız doğa, üzerinde yaşayan tüm canlılar ve bir bütünün parçası olarak sağlıklı yaşama çabamız… ÖZÇELİK ailesi olarak, bu konuda bireysel hareketlerimizi çoğunluğa yaymanın görevimiz olduğunu düşünüyoruz. İşte bu bilinçle, zaten kalite politikamız içinde var olan Yeşil paragrafına yeni sözler ekleme gayretindeyiz.

Sanayi ile çevre beraber anıldığında, herkesin kafasında oluşan o duman çıkan bacalar, atıklar ve kirli akan suları silecek adımların atılması ihtiyacı her gün daha fazla belirmektedir. Üreten ve çevresine istihdam sağlayan, aş-iş veren organizasyonların, çevresinde yaşayan insanlar için uzun vadede bir tehdit oluşturmaması kadar doğal ne olabilir? Çevresel faktörlerin pozitif ivme seyreder olması, üretim yaptığımız bölgeden başlayarak, ülkemiz ve dünya için fazla olmamalı. Sanayinin aktörlerine düşen en önemli görev; kendi üretim süreçleri içine çiçekler ve fidanları da eklemek, oluşturulan prosedür ve talimatları doğayı tahrip eden etkenlerden arındırmak veya karşı koyacak fikirlerle bezemek olmalı.

ÖZÇELİK ailesi olarak, tesislerimizde yeşil alan sağlama ve arttırma konusunda hep hassas olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Günlük rutin kazanımların içine oksijeni, temiz çevreyi, yani geleceği koymayı başarabilirsek eğer ne mutlu bizlere diyoruz.